Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Żywieckie Towarzystwo Historyczne

Blazon

W polu niebieskim nad trójwzgórzem zielonym, dwie karabele o ostrzach srebrnych i rękojeściach złotych, w krzyż skośny, ponad ich skrzyżowaniem otwarta księga o kartach srebrnych i oprawie złotej, z której zwisa takiż sznur, przepleciony przez szable, z pętlą na prawo od skrzyżowania szabel, zakończony okrągłą pieczęcią złotą na lewo od skrzyżowania szabel.

Legenda herbowa

Ogólna forma tarczy herbowej nawiązuje do herbu osobistego pana Pawła Handzlika, założyciela Towarzystwa. herb ten został zarejestrowany w roli herbowej Novej Heroldii pod numerem 030217. Wspólnymi elementami są skrzyżowany oręż symbolizujący kolekcję broni pana Handzlika oraz trójwzgórze, symbolizujące Beskid Żywiecki. Otwarta księga ze sznurem z pieczęcią ma wskazywać na księgi metrykalne, jako że Towarzystwo ma między innymi zajmować się studiowaniem takich ksiąg. Niebieskie pole herbu oraz głowa żubra z kolcem nawiązują do miejskiego herbu Żywca, gdzie działa Żywieckie Towarzystwo Historyczne.

Fundacja

Niniejszym informujemym, że na wniosek założyciela Żywieckiego Towarzystwa Historycznego, Szanownego Pana Pawła Handzlika, dokonanorejestracji znaku tego towarzystwa pod numerem 111121, w Polskiej Roli Herbowej, publikując jego wizerunek według poniższego opisu.

Autor

Brak danych