Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Tereszkowski-Kamiński

Blazon

W srebrnej tarczy, niebieskie fale. W obszarze podstawy, płasko leżąca, złota, otwarta księga. Powyżej, złoty krzyż maltański, obłożony niebieską laską Eskulapa, wokół której czerwony wąż. Klejnot – na czerwono-złoto-niebieskiej nałęczce, wyrastają dwie srebrne ręce zbrojne, od siebie, trzymające skrzyżowane ze sobą dwa miecze o złotych jelcach, Przed nimi, wyrasta wieża zamku Królewskiego w Warszawie. Labry – góra, niebieskie podbite złotem, dół, czerwone podbite złotem.

Genealogia

Założyciel rodu Antoni Kamiński senior (syn Jana) urodzony 1790 w Zamościu Starym, stanu mieszczańskiego, starszy wachmistrz 7 pułku ułanów Księstwa Warszawskiego. Odbył kampanię austriacką 1809, moskiewską 1812, uczestnik bitwy pod Lipskiem 1813. Oficjalista Pałaców Królewskich w Warszawie. Pochowany w Żarnowie pow. Opoczno. Jego syn Antoni, junior. ur. 1827 w Warszawie, urzędnik Banku Polskiego, był 3-cim dzieckiem Antoniego seniora. Zmarł w 1882 r. Pochowany, na Powązkach w Warszawie. Syn Antoniego juniora, Szczepan Michał, ur. W 1865 r. w Warszawie, szóste dziecko Antoniego, stolarz, zmarł tragicznie w 1900 r. Pochowany również na Powązkach. Syn Szczepana, Antoni Pankracy kontynuator rodu, ur. 1894 w Warszawie, pierwsze dziecko Szczepana, doktor chemii, major Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari, kierownik fabryki prochu bezdymnego w Pionkach, zmarł w 1956 roku, pochowany na Powązkach w Warszawie. Syn Antoniego Janusz, ur.1932 w Pionkach, lekarz, zmarł tragicznie w 1993 r. Pochowany na Powązkach w Warszawie. Syn Janusza, Dariusz Jacek ur. 1957 w Warszawie, Dr. n. med. Mgr. Farmacji, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych, z żoną Małgorzatą Aliną z domu Redzik, ma troje dzieci: Radosława, Michała i Olgę. Siedzibą Rodziny jest Garwolin.

Legenda herbowa

Symbolika zastosowana w budowie herbu odzwierciedla historię przodków rodziny Tereszkowski – Kamiński. W klejnocie ukazana wieża zamku królewskiego w Warszawie, symbolizująca miasto, w którym Rodzina mieszka i jest związana od 1814 roku. Zbrojne ręce z obu stron wieży zamku królewskiego w Warszawie, zapożyczone z herbu Białej Rusi, symbolizują pochodzenie rodziny po kądzieli. Labry w kolorze proporca 7 pułku jazdy Księstwa Warszawskiego, którego ułanem w stopniu starszego wachmistrza był Antoni Kamiński, symbolizują założyciela rodu, seniora. ( ur. 1790) syna Jana, wymienianego w zapisach księgi pułku. W tarczy krzyż maltański, symbolizujący Krzyż Virtuti Militari V klasy, nadany Antoniemu Kamińskiemu za walki na Syberii w 1919 roku. Biało-niebieskie fale tarczy, symbolizują miasto Londyn, z którym Rodzina jest związana od 2005 roku. Wpisana w krzyż laska Eskulapa symbolizuje 3 pokolenia lekarzy w rodzie, natomiast otwarta księga, symbolizuje wykształcenie uniwersyteckie 4 pokoleń członków rodu.

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec, że Szanowny Pan Dariusz Jacek Tereszkowski-Kamiński dokonał fundacji herbu rodowego, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, Województwo Dolnośląskie, pod numerem 200219

Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są, wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Tereszkowski-Kamiński. Fundatorem herbu jest Dariusz Jacek Tereszkowski-Kamiński z Garwolina. Kontynuatorami rodu są Radosław i Michał.

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski.