Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Stępniowski

Blazon

W zielonej tarczy herbowej podstawa złota w kształcie cokoła o trzech stopniach obłożonego czerwoną dwukrotnie wypełnioną różą ze złotym środkiem. Na nim ustawiona złota kolumna w towarzystwie dwóch róż złotych dwukrotnie wypełnionych, złożonych w pozycji głowicy, po jednej z każdej strony. Prawa z czerwonym środkiem lewa ze srebrnym środkiem. Klejnot postać lajkonika krakowskiego zwróconego w prawo. Labry w barwach zielono-złotych.

Genealogia

Ród Stępniowskich swoje korzenie wywodzi z Małopolski. Istnieje przypuszczenie oparte na informacjach genealogiczno-heraldycznych że przodkowie posiadali pochodzenie szlacheckie. Nadal trwają poszukiwania genealogiczno-heraldyczne mogące fakt ten potwierdzic. Najstarszy znany przodek, poświadczony urzędowymi dokumentami to Jan Stępniowski mistrz piekarski urodzony w 1881 roku. Zginął tragicznie dnia 11 stycznia 1945 roku pod Krakowem na wałach Wisły w momencie wycofywania się wojsk niemieckich. Poślubiając Wiktorię Stępniowską z domu Obrzydowicz doczekał się trójki dzieci, dwóch córek oraz męskiego potomka w osobie Mieczysława Stępniowskiego urodzonego w roku 1925 w Krakowie. Mieczysław żeni się z Heleną Stępniowską z domu Gronicką. Ze związku tego przychodzi na świat pięcioro dzieci, dwie córki i trzech synów. Najstarszy syn Stanisław urodzony w 1952 roku, jeszcze w Krakowie zakłada własną rodzinę. Ze związku z Józefą Budnik doczekał się dwóch córek, Beaty urodzonej w Sztokholmie w Szwecji oraz Moniki urodzonej w Jaśle. Opuszczając rodzinny Kraków osiada w mieście Krapkowice w województwie Opolskim.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rejestracji herbu własnego Stępniowski dokonano dnia 06 grudnia Roku Pańskiego 2008 na wniosek Stanisława Stępniowskiego, któremu to herb ten zarejestrowano w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 061208. Herb ten jest znakiem herbowym zrejestrowanym z inicjatywy fundatora herbu własnego Stępniowski, Stanisława Stępniowskiego. Do używania tego znaku herbowego mają prawo wszyscy potomkowie męscy pochodzący od Mieczysława Stępniowskiego, ojca fundatora, oraz żeńscy potomkowie pod warunkiem zachowania nazwiska Stępniowski.

Autor

Brak danych