Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Słodkowski herbu Gnieszawa

Blazon

Na czerwonym, złota, opierzona strzała, w słup bełtem ku górze, wsparta na półpierścieniu o srebrnym kamieniu, który ponad białą, czteropłatkową różą o złotym wzniesieniu, złożoną w podstawie. Klejnot, na hełmie z koroną wyrastający pęk pięciu pawich piór przeszyty złotą strzałą, w pas. Labry czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Herb szlachecki Gnieszawa, został zarejestrowany w roli herbowej Nova Heroldia, dla rodziny Słodkowskich, pochodzącej bezpośrednio od Antoniego Stanisława Jan Słodkowskiego, kapitana pułku piechoty liniowej byłego Wojska Królestwa Polskiego. Rodziny przynależnej do Guberni Radomskiej, Oddziału Kieleckiego, której szlachectwo zostało potwierdzone świadectwem o numerze 7581 wydanym przez Heroldię Królestwa Polskiego w roku 1848, a opublikowanym jej w dzienniku tejże Heroldii o sygnaturze 41.2870. Uprawnieni do stosowania wyżej opisanego herbu zwanego Gnieszawa, są wszyscy bezpośredni potomkowie pochodzący od wyżej wymienionego Antoniego Stanisława Jana Słodkowskiego, mogący to poświadczyć wywodem genealogicznym.

Autor

Grafika - Janusz Owsiany.