Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Joks

Blazon

W czerwonej tarczy srebrny krzyż skośny, w towarzystwie dwóch lilii tej samej barwy o złotych przepaskach, na którego środku złożono żelazo młyńskie barwy pierwszej. W obszarze głowicy muszla świętego Jakuba srebrna, w obszarze podstawy trzy złote kłosy w wachlarz wyrastające ze środka podstawy tarczy. Z zawoju srebrno – czerwonego klejnot w postaci skrzydeł czerwonego, z przodu, ozdobionego srebrnym krzyżem św. Jakuba i srebrnego z tyłu. Labry czerwone, podbite srebrem. Poniżej tarczy dewiza Godność i Honor.

Genealogia

Najstarszym znanym przodkiem będącym w bezpośrednim związku z rodziną Fundatora jest Antoni Joks (ur. ok. 1775 zm. 24.11.1823). Przybył on w roku 1802 do Mikstatu – małej miejscowości położonej koło Ostrzeszowa. Antoni posiadał wiatrak – był młynarzem. Ożeniony z Jadwigą Wentzel (Menzel?) doczekał się córki Karoliny, oraz czterech synów, a mianowicie: Antoniego, Franciszka, Józefa oraz Karola. Kontynuatorem rodu był najmłodszy syn Karol (22.03.1815 – 08.11.1878), wymieniony w księgach kościelnych jako rolnik, który wraz z żoną Łucją Siankiewicz mieli troje synów: Stanisława, Antoniego i Piotra. Piotr Joks urodził się w Mikstacie w dniu 15.07.1865. Ożeniony w roku 1895 z Pelagią Deresińską doczekali się trzech córek: Władysławy, Marianny, Franciszki, oraz dwóch synów Kazimierza i Franciszka. Piotr zmarł 22.11.1946 roku w Mikstacie i tam też został pochowany. Linia rodowa zostaje kontynuowana w osobie Franciszka (29.09.1910 – 18.05.1994), który odziedzicza gospodarstwo rolne po swoim ojcu. Jego życiową wybranką zostaje Czesława Augustyniak. Ich pociechy to córka Eufemia, oraz trzech synów, a mianowicie: Lech, Kwiryn oraz Dionizy, który pozostaje na ojcowiźnie. Ich najstarszy syn Lech urodzony w 1944 w Mikstacie, osiedla się w miejscowości Choszczno. Poznawszy Rozalię Zarzycką żeni się z nią, a na świat w 1968 roku przychodzi Adam – fundator herbu własnego JOKS, natomiast cztery lata później jego siostra Ewa. Adam Joks zostaje żołnierzem Wojska Polskiego. Służy w 12 Batalionie Dowodzenia Ułanów Podolskich 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Uczestnicząc w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zostaje odznaczony Gwiazdą Iraku nadaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczony miłości i szacunku do symboli narodowych, w dniu 28.10.2011 żegna się ze sztandarem jednostki i mundurem. Adam żeni się z Agnieszką Żuromską. Ich potomek i kontynuator rodu to Erwin, urodzony w Szczecinie w roku 1992.Drugim synem Franciszka i Czesławy jest Kwiryn urodzony w 1948 roku w Mikstacie. Żeni się z Krystyną Karwik. Ich dzieci to Mariusz urodzony w 1975 roku, Agnieszka oraz Małgorzata. Wybranka Mariusza Joksa jest Paulina Maur, a ich potomkiem i jednoczesnym kontynuatorem rodu zostaje Patryk urodzony w roku 2006. Najmłodszy syn Franciszka i Czesławy z domu Augustyniak to Dionizy Joks urodzony w 1955 roku w Mikstacie żeni się z Marią Bartnik. na świat przychodzi ich córka Mirosława oraz w roku 1982 syn Karol, który żeni się z Izabelą Raczek. Kontynuator rodu tej linii genealogicznej jest Mikołaj urodzony w 2004. W roku 2008 przychodzi na świat córka Maja.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacja herbu własnego Joks dokonana na wniosek Adama Joksa, pod nr 140612, dnia 21 czerwca 2012. Znaku tego mogą używać wszyscy potomkowie Franciszka Joksa (zm. w 1994) w linii męskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Joks.

Autor

Brak danych