Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Dzwonowski

Blazon

W niebieskiej tarczy herbowej, z podstawy wyrastający wygięty do wewnątrz klin złoty zakończony krzyżem, w towarzystwie dwóch złotych dzwonów, na którym złożono niebieskie koło wozowe. Klejnot niebieskie rogi bawole pomiędzy którymi zawieszono takiż sam złoty dzwon. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Genealogia

W przekazach rodzinnych mówi się że ród ten zajmował się już w XVII wieku ludwisarstwem. Najstraszy znany przodek Ambrozius Dzwonowski urodził się w 1823 roku we Lwowie. Tam był współwłaścielem sklepu kolonialnego Dzwonowski-Lange. Z czworga dzieci kontynuatorem rodu został Ignacy Dzwonowski urodzony w1850 roku. Ze związku z Clementyną Dzwonowską z domu Radosz-Dzida doczekał sie trójki dzieci, w tym jedynego syna Stanisława urodzonego 10 marca 1873 roku. W 1877 roku Dzwonowscy przenoszą się do Petersburga. Na dostawach dla wojska dorobili się majątku. W 1898 Stanisław wyjeżdza do Szwajcarii gdzie zawiera zwiazek małzeński z Heleną Walden która dnia 19 lipca 1897 powiła mu jedynego syna Maxa. W 1917 Max Dzwonowsky wstępuje do armii austriackiej gdzie zdobywa stopień oficerski jak też dokonana zostaje zmiana pisowni nazwiska Dzwonowski na Dzwonowsky. W 1921 zawiera związek małżeński z Lisellote Podsandowsky. Kontynuatorem rodu Dzwonowsky jest urodzony w 1923 roku Stanisław Adam Dzwonowsky, ojciec Adama Maxa Dzwonowsky fundatora herbu własnego Dzwonowski.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb rodziny Dzwonowski został zarejestrowany pod numerem 71008 i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia. Herb ten będący w posiadaniu rodziny Dzwonowsky został udokumentowany wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego podanego przodka, Ambroziusa Dzwonowskiego. Do używania tego znaku herbowego uprawnieni są wszyscy bezpośredni potomkowie wywodzący się fundatora herbu własnego Adama Maxa Dzwonowsky z Wiednia.

Autor

Brak danych