Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Radujković

Blazon

Tarcza herbowa dzielona w pas. W polu czerwonym, złożony krzyż srebrny w otoczeniu dwóch mniejszych krzyży, osadzonych nad jego ramionami. W polu srebrnym czerwona łódź. Klejnot, postać odziana w szaty dzielone w słup o barwach srebrno-czerwonych, z nakryciem głowy o tych samych barwach. Postać trzyma w rozłożonych na zewnątrz rękach chleb i dzban wina. Labry w barwach czerwono-srebrnych.

Genealogia

Ród ten pochodzenia serbskiego zasiedziały w mieście Banja Luka i okolicy, jest reprezentowany w Niemczech, w kraju związkowym Hessen, w mieście Frankfurcie nad Menem, przez fundatota herbu Radujkovic, Danko Radujkovic. Ród ten pochodzenia serbskiego zasiedziały w mieście Banja Luka i okolicy, jest reprezentowany w Niemczech, w kraju związkowym Hessen, w mieście Frankfurcie nad Menem, przez fundatota herbu własnego Radujkovic Danko Radujkovica. Najstarszym znanym udokumentowanym przodkiem jest Radujkovic Jakov, ożeniony z Petrą Radujkovic, który był jednym z wiekszych gospodarzy w miejscowości Grabovac. Linie kontynułował Petar Radujkovic ur. 12.07.1906 roku w Grabovac, ożeniony z Vidosavą Mandic ur. 13.06.1922 roku, także z miejscowości Grabovac. Ze związku tego urodził się dnia 18.05.1949 roku syn Sredo Radujkovic który poslubił Grozdana Gajic ur. 12.08.53 roku. Linię genealogiczną przedłużył fundatora herbu własnego Radujkovic, Danko Radujovic urodzonego dnia 17 lutego 1972 roku w mieście Banja Luka w Bosni, Serbskiej Republiki dawnej Jugosawii. Ożeniony dnia 09.09.1999 roku w Frankfurcie nad Menem, z Lidią Glisic urodzoną dnia 17 lipca 1974 roku. Ze związku tego urodziło się dwóch synów a mianowicie Jilijan Radujkovic ur. 05.01.2003 roku oraz Stevan Radujkovic ur. 21.12. 2005 roku obaj w Frankfurcie nad Menem.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w grudniu roku 2006. Rejestracja w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 250107 na wniosek Danko Radujkovica. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.

Autor

Brak danych