Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Giovanazzi

Blazon

Na niebieskiej tarczy, pod srebrną głowicą, na której niebieski znak nieskończoności , flankowany przez dwa kwiaty niezapominajki barwy naturalnej, złożono wspięte, srebrne, zwrócone ku sobie postacie konia i psa. Klejnot: na zawoju niebiesko-srebrnym, wznoszący się do lotu orzeł srebrny, z dziobem, szponami i przepaską koniczynową na skrzydłach w barwie złotej, trzymający w szponach gałązkę oliwną. Labry: niebieskie, podbite srebrem. Pod tarczą na wstędze dewiza: Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Koń oraz pies są ulubionymi zwierzętami Fundatora. Pies to przyjaciel i obrońca rodziny. Koń natomiast to symbol tradycji, jedności, wolności, wierności i zwycięstwa. Symbol nieskończoności ma wskazywać, że rodzina zawsze pozostaje w pamięci, zawsze zjednoczona pomimo upływu czasu, poprzez więzy krwi. Podobnie niezapominajka ma wskazywać na pamięć o rodzinie, w szczególności o wszystkich jej zmarłych członkach. Lecący orzeł z gałązką oliwną symbolizować ma siłę i zjednoczenie rodziny, jak również panujący w niej pokój i pojednanie. Orzeł ma cechy orła małopolskiego (srebrny ze złotym orężem i przepaską koniczynową), ponieważ z tym regionem rodzinnie związany jest Fundator i jego przodkowie. Podobnie barwy herbu - niebieska i srebrna (biała) odpowiadają barwom flagi miasta Krakowa, gdzie od kilku pokoleń mieszka rodzina Fundatora.

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Giovanazzi, zamieszkałej w mieście Kraków, województwo małopolskie. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego potomkowie męscy i żeńscy, tak długo jak używać będą nazwiska Giovanazzi, oraz ujęte w aneksie fundacyjnym osoby, według ogólnie przyjętych zasad dziedziczenia. Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Giovanazzi, został zarejestrowany pod numerem 220921 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Projekt i wykonanie - Kamil Wójcikowski