Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Makoś

Blazon

W czerwonym, srebrny gołąb w locie, trzymający złotą łodygę kwiatu maku, o dwóch takiej samej barwy listkach i srebrnym kielichu. Z nałęczki w barwach przemiennych czerwono-srebrnych wyrastają wspięte, od siebie, postacie srebrnego rumaka i złotego lwa. Labry, czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu rodziny Makoś dokonano w miesiącu marcu 2017 roku na wniosek Sławomira Makosia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. 

Niniejszym potwierdza się, że dnia 25 marca Roku Pańskiego 2017 powyższy herb został zarejestrowany pod numerem 230317 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Brak danych