Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kubiak

Blazon

W zielonym, wspięty złoty lew, trzymający w łapach przed sobą czarne kowadło. Klejnot: Na zielono-złotej nałęczce, złożona otwarta złota księga. Labry: Zielone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Lew i zielone tło herbu pochodzą z herbu powiatu kutnowskiego, z którym związana jest rodzina Fundatora. Kowadło symbolizuje pracę i działania we współtworzeniu społeczności i kultury w życiu lokalnym. Książka wskazuje na pasję i zawód nauczyciela oraz księgarza w rodzinie Fundatora.

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek Pana Patryka Tomasza Kubiaka z Kutna.

Fundacji znaku rodzinnego Kubiak, dokonano dnia 07 lipca Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próbą przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń.

Uprawnieni do używania tego herbu są: obok fundatora i jego małżonki, jego rodzice, a także potomkowie oraz dalsi potomkowie obojga płci, jeśli będą posługiwać się nazwiskiem Kubiak lub innym nazwiskiem z członem Kubiak.

Autor

Koncepcja - Patryk Kubiak, wykonanie - Kamil Wójcikowski.