Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bolechowski

Blazon

Na złotej tarczy, atakujący, czarny, czerwono uzbrojony orzeł z rozpostartymi skrzydłami, skierowany głową w dół. Klejnot: Kroczący, czarny, czerwono uzbrojony gryf, trzymajacy w dwóch łapach przed sobą, złotego jesiotra, głową ku górze. Labry: czarne podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Herb własny rodziny Bolechowskich, to nie tylko zbiór elementów ilustrujących pochodzenie przodków tej rodziny, to również symbole odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne dla całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Kolorystyka godła jest nawiązaniem do teraźniejszości i przeszłości. Łączy fundatora z miejscem urodzenia, Szczecinkiem. Barwy heraldyczne, złoto i czerń, zastosowane w kolorystyce herbu, mają również swoje znaczenie symboliczne, odnoszące się nie tylko do barw krainy pochodzenia ziemi Szczecineckiej ale również stanu ducha fundatora. Barwa złota jest symbolem głęboko ukrytych treści osobowości i bogactwa wewnętrznego, siły i wytrwałości, a co za tym idzie wagi wartości jakie reprezentuje fundator. Osoba identyfikująca swoją osobowość z tą barwą jest pełna wzniosłych idei, szlachetna i posiadająca wysokie morale. W mniemaniu otoczenia ma bardzo bogatą naturę. Jako że w duszy pielęgnuje najwyższe ideały i zalety, nie zadowola się niczym mniejszym. Barwa czarna tworzy swoistą atmosferę wokół osób, które posiadają takie cechy jak powaga i honor. Ponadto ludzie ci uwielbiają przychodzić z pomocą bliźnim i tym samym są godni zaufania. Gryf upodobniony do godła i barw znajdujących się w herbie, nawiązuje do miejsca urodzenia fundatora miasta Szczecinka, jest również nawiązaniem do własnych przodków, którzy przybyli do tego miejsca z okolic Tarnopola za Lwowem – terenów ówczesnej Rzeczpolspolitej Polskiej. Orzeł w godle potęguje wielką siłę, szlechetność, nadzieję i wizję, przekazuje moce i przesłanie ducha, przynosi przesłanie w odnowionym życiu, jest świtem i odrodzeniem, zapewnia wytrzymałość i odporność na znoszenie trudności, daje wolność i odwagę by patrzeć w przyszłość. Symbolika herbu jest swoistą wymową związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniową łączność. Prosta interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została konsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.

Fundacja

Powyżej opisany herb został zarejestrowany dla rodziny Pana Grzegorza Adama Bolechowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Bolechowskich został zarejestrowany pod numerem 160521 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Koncepcja - Fundator, wykonanie - Kamil Wójcikowski.