Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bohucki

Blazon

W niebieskim złote koło zębate, w nim pośrodku złotego pierścienia srebrna róża Lutra. Labry niebieskie podbite złotem. Klejnot, osiem piór bażancich na których złożono krzyżem w skos grabie i kosę barwy złotej.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Motywy występujące w herbie rodowym Bohucki w sposób symboliczny informują o Fundatorze herbu i jego rodzinie. Barwy niebieska i złota zaczerpnięte zostały z barw herbowych Śląska Cieszyńskiego, z którym związana jest rodzina Fundatora. Koło zębate, a także kosa i grabie symbolizują zajęcia przodków Fundatora, którzy pracowali zarówno w fabrykach, przy obsłudze maszyn, w warsztatach, jak również na roli. Róża Lutra pośrodku złotego pierścienia z jednej strony symbolizuje ewangelicko-augsburskie wyznanie Fundatora, z drugiej zaś róża jako taka jest jego ulubioną rośliną. Bażant zaś, którego pióra widnieją w klejnocie herbu, jest ulubionym zwierzęciem Fundatora.

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Bohuckich dokonaną w Polskiej Roli Herbowej działającej przy stowarzyszeniu Polska Wspólnota Heraldyczna. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej.

Niniejszym potwierdza się, że dnia 05 marca Roku Pańskiego 2018, wyżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 060318 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.

Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Eryka Bohuckiego. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna Polskiej Roli Herbowej, Nova Heroldia z Jeleniej Góry, dnia 10 marca 2018 roku.

Dnia 18 lutego 2021 roku, rozszerzono prawo do posługiwania się wyżej opisanym znakiem herbowym o krewnych fundatora w najbliższej linii tj. ojca, matkę, brata, oraz rodzeństwo ojca, którym daje się prawo posługiwania znakiem herbowym, a także ich potomkom pod warunkiem zachowania nazwiska Bohucki.

W imieniu komisji heraldycznej Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia, potwierdza przewodniczacy Norbert Waclawczyk dnia 18 lutego 2021 roku.

Autor

Projekt i wykonanie - Kamil Wójcikowski