Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Smużewski herbu Swarzyc

Swarzyc

Blazon

Na czerwonej tarczy złoty, równoramienny, płomienisty krzyż. Klejnot: Na czarno-złotej nałęczce,wyrastający tors smoka o czarnej barwie, ziejący złotymi płomieniami. Labry: czarne podbite złotem. Dewiza: Hostis Honori Invidia.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna że Szanowny Pan Jarosław Swarzyc-Smużewski dokonał fundacji herbu rodowego Swarzyc, rodziny Swarzyc-Smużewskich rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 300919.

Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator oraz jego potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Swarzyc-Smużewski. Fundacji tego znaku herbowego, dokonano na wniosek Pana Jarosława Swarzyc-Smużewskiego.

Rejestracji znaku rodowego rodziny Swarzyc-Smużewskich dokonano dnia 7 października Roku Pańskiego 2019, dla fundatora Jarosława Swarzyc-Smużewskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Swarzyc- Smużewskich został zarejestrowany pod numerem 300919 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Publikacja ta jest uzupełnieniem i poprawką zarządzoną przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia, zgodnie z protokółem z dnia 7 października 2019 roku, w sprawie błędnej publikacji w II Tomie herbarza roli herbowej Nova Heroldia, z lutego 2012 roku.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza heraldyk Norbert Wacławczyk.

Jelenia Góra, dnia 07.10.2019 roku.

Autor

Wykonanie - Kamil Wójcikowski wedle projektu Fundatora.