Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jans

Blazon

W czerwonej tarczy srebrny pas cięty falami, powyżej trzy złote groty w słup rzędem w pas złożone, poniżej srebrny rumak wspięty. Klejnot ręka zbrojna z mieczem srebrnym o złotym jelcu i złotej głowicy. Labry w barwach czerwono-złotych, czerwono-srebrnych.

Genealogia

Przodkowie tego rodu od kilku pokoleń przebywali na Wołyniu. Rodzice, dziadkowie i pradziadkowie po mieczu urodzili się na Wołyniu, pradziadkowie ze strony matki (Szulak, Stejskał) to Czechy i Morawy. Przodkowie ze strony ojca po kądzieli to stare rody szlachty wołyńskiej i nie tylko: Antoszewski, Grabiański, Godlewski, Horodyński, Naumowicz, Pałuski, Sakowski i Wróblewski. Prapradziadek Jakub Janzon ojciec Teofila Jans urodził się w 1805 roku na Wołyniu lub Galicji, ale jego przodkowie pochodzili z kolonistów – osadników przybyłych na Galicję i Wołyń w latach 1770 – 1800 bezpośrednio z Holandii, Niemiec lub pośrednio z Pomorza jak też Wielkopolski. Z najstarszego przekazu wynika, że przodek o nazwisku Jans osiedlił się na Wołyniu. Protoplastą rodu był Jakub Janzon urodzony w 1805roku. W czerwcu dnia 19, roku 1829 zostało zawarte małżeństwo: Szlachetnych Jakuba Janzona wdowca wyznania luterańskiego lat 24 z panną Moniką Fetich obrządku rzymskokatolickiego lat 18 kościoła Księży Dominikanów Kozińskich parafian z Bud Nowych – gmina Werba w powiecie Dobno na Wołyniu. Monika wychodząc za mąż po raz drugi występuje już pod nazwiskiem Jans. Z małżeństwa tego narodził się syn Teofil Jans, który w roku 1855 poślubił Ludwikę Sączkowską, córkę Józefa i Barbary z Lewandowskich, ze Złoczówki w gminie Boremel i zamieszkał we wsi Małów w pobliżu Złoczówki. Teofil z rodziną w latach siedemdziesiątych przeniósł się do miejscowości Werbeń w pobliżu miasteczka Beresteczko tejże gminy Boremel. Z małżeństwa tego narodziły się dzieci: Józef ur. w 1861r., Magdalena Józefa ur. w 1864 r., Antonina ur. w 1869 r. i Feliksa ur. 1882 r. Magdalena Józefa Jans poślubiła w 1880 roku Wilhelma Feuerstein, dzieci ich to: Izabela, która poślubia Filipa Galickiego, Leon Edward, który ożenił się ze Stefanią Piwowarską i Maria, która poślubiła Józefa Szewczyka. Antonina Jans w 1887 roku poślubiła Władysława Pęskiego. Najmłodsza córka Feliksa Jans w 1898 roku wyszła za mąż za Aleksandra Popczuk, dzieci ich to: Maria, która wyszła za Bolesława Latawiec i Władysław, który, zginął w czasie wojny ( Lista Ukraińska 1942r.). Najstarszy z rodzeństwa Józef Jans – urodzony w 1861 roku poślubił w parafii Młynowskiej w roku 1889 Paulinę Grabiańską z Arszyczyna, córkę Juliana i Franciszki z Naumowiczów. Ze związku tego przychodzi na świat czwórka dzieci: Jan ur. w 1891r., Antonina ur. w 1893 r., Bronisław ur. w 1894 r. i Franciszek ur. w 1899 r. – Józef z rodziną przeniósł się z Werbnia do Marianówki rejon Równego. Jan ożenił się z Heleną Krawczyk, a z małżeństwa tego pochodzą dzieci: Józefa i Stanisław. Antonina wyszła za mąż za Kazimierza Łoś, a z małżeństwa tego pochodzą dzieci: Stefania i Eugenia. Bronisław ożenił się z Teofilą Łoś, a z małżeństwa tego pochodzą dzieci: Zofia, Paweł i Janina. Po raz drugi ożenił się z Franciszką Jańczak i z tego małżeństwa pochodzą dzieci: Wiesław i Czesław. Franciszek ożenił się z Marią Szulak, a z małżeństwa tego pochodzi pięcioro synów: Władysław, Aleksander, Józef, Edward i Jan – fundator herbu.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym potwierdza się fundację i rejestrację herbu własnego Jans rodu Jans w roli herbowej Nova Heroldia, dokonanej z inicjatywy Jana Jans. Fundacja ta została udokumentowana wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego znanego przodka Jakuba Janzon i jego syna Teofila Jans. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Działo się to dnia 12 listopada Roku Pańskiego 2009 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny Jans rodu Jans został zarejestrowany pod numerem 121109 i podany do publicznej wiadomości poprzez naniesienie w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia na wniosek Jana Jans. Do używania tego znaku herbowego uprawnieni są męscy potomkowie pochodzący od wspomnianego Jakuba Janzon, w tym Franciszek Jans – ojciec fundatora herbu Jana Jans, jego bracia: Władysław, Aleksander, Józef i Edward oraz ich męscy potomkowie. Prawo to wolą fundatotra rozszerza się na żeńskich potomków, w tym Elżbietę Cieśla i Magdalenę Kłębek wraz z dziećmi.

Autor

Brak danych