Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Mrohs

Blazon

Na niebieskim, złota duża gwiazda płatka śniegowego w towarzystwie trzech mniejszych, dwie w kątach górnego obszaru głowicy, jedna w obszarze podstawy tarczy, na dnie. Klejnot: dwie wyprostowane ręce w białych rekawach trzymające wysoko pół koła młyńskiego. na którym zawieszono głowę wołu w barwie czarnej.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że dla Szanownego Pana Martina Mrohsa zamieszkałego w Rożniątowie pod Strzelcami Opolskimi, dokonano fundacji znaku herbowego, który zarejestrowano w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, pod numerem 050521. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest: fundator Martin Mrohs, jak też ewentualni potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Mrohs. Uprawnienia te, fundator rozszerza na potomków męskich pochodzacych od dziadka Alfreda Mrohsa, w tym na ojca Joachima oraz brata fundatora Arnolda Mrohsa.

Autor

Brak danych