Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Daruk

Blazon

Na niebieskiej tarczy, złoty wiwern ziejący czerwonymi płomieniami, o zakończeniu ogona tej samej barwy w towarzystwie trzech srebrnych lilii, dwie flankowane w obszarze głowicy, trzecia pośrodku obszaru podstawy. Klejnot: na nałęczce w barwach niebiesko – złotych, taki sam wiwern trzymający przed sobą trzy lilie (2; 1). Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu łacińska dewiza: Lux in Tenebris.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Główne godło herbu rodowego Daruk nawiązuje do osobowości członków rodziny Fundatora, którzy z natury są bardzo dominujący i bezkompromisowi, oraz mają silny wybuchowy temperament. Ponadto smok w symbolice heraldycznej jest także strażnikiem skarbów, co nawiązuje do pasji Fundatora polegającej na kolekcjonowaniu dzieł sztuki i antyków. Wymowę symboliczną smoka jako strażnika skarbów wzmacnia jego złota barwa. Smok ma też czerwone szpony, grzebień i płomień. Fundator ma pochodzenie ukraińskie i włączając barwę czerwoną do swojego herbu chciał upamiętnić krew przelaną przez naród ukraiński w czasie rozpoczętej w 2022 roku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Symbolika heraldyczna srebrnych (białych) lilii, które czasami uosabiają czyste piękno oraz dążenie do niego, także ma odbicie w pasji Fundatora. Dewiza na szarfie nawiązuje do fascynacji Fundatora sztuką Baroku.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Daruk, pochodzącej z Opola Lubelskiego, województwo lubelskie. Intencją posiadaczy herbu jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego symbolu herbowego jest rodzina Daruk z Opola Lubelskiego, jej potomkowie męscy i żeńscy, tak długo jak używać będą nazwiska Daruk

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Daruk, został zarejestrowany pod numerem 300921, w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. 

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. 

Jelenia Góra, 27 września 2021 roku.

Autor

Koncepcja symboliczna - Łukasz Daruk, wykonanie - Kamil Wójcikowski.