Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jarmoła herbu Hermolaus

Hermolaus

Blazon

Tarcza dzielona w słup, niebiesko-złota. Na linii cięcia, merka w barwach zmiennych pól tarczy w postaci litery N, czyli wychudzony, dwustronnie skrócony prawy skos, z wybrzuszeniem na środku w kształcie połutoczenicy, w górę zwróconej. Od prawego ramienia w dół zwrócona, złota rogacina na opak, do lewego ramienia zwrócona w górę, rogacina rozdarta na opak. Klejnot – trzy niebieskie, strusie pióra obłożone złotą rogacina rozdartą na opak, wspartą na otwartej księdze srebrnej, stojącej na zawoju w barwach niebiesko- srebrnych. Sentencją stosowaną przez przodków było motto: Przeszłość – Przyszłości.

Genealogia

Najstarszy udokumentowany przodek w linii prostej, mieszkający na Ziemi Nowogródzkiej, to Antoni Jarmoła, ożeniony z Marią, z którą miał troje dzieci: Jana, Annę i Antoniego. Jego starszy syn Jan (ok. 1890-1943) poślubił Julię z Rewkowskich (1890-1949). Z tego związku przyszło na świat sześcioro dzieci: Edward (zginął w roku 1942 ), Maria (1919-1996), Henryk (1921-1983), Albin (1923-1965), Stanisława (1929-1988) i Romuald (ur. w 1932 r.). Jan Jarmoła był dyplomowanym kolejarzem (do 1917 r. maszynistą kolei transsyberyjskiej). Po wypadku w 1929 r. przeszedł na rentę. Ustne przekazy rodzinne zawierają informacje o tradycjach patriotycznych w obu rodzinach oraz że, przodkowie legitymowali się herbami : Kościesza oraz Świerczek.Syn Jana -Albin Jarmoła był żołnierzem Armii Krajowej, zesłanym na Nową Ziemię (styczeń-listopad 1945 r.) z zawodu zaś stolarzem. W 1947 r. zawarł związek małżeński z Janiną Łyczko, a z niego przyszła na świat trójka potomstwa: Lech (1948-1948), Julia (ur. w 1949 r.) i Grażyna (ur. w 1952 r.). Julia, fundatorka znaku herbowego zwanego Hermolaus, jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie i wieloletnią nauczycielką. Męski potomek Wojciech Brzozowski. Niniejszym potwierdza się fundację i rejestrację herbu własnego zwanego Hermolaus dokonaną na wniosek Pani Julii Jarmoły przeznaczonego dla jej potomka w linii męskiej ,Wojciecha Brzozowskiego urodzonego 6.07.1985r., absolwenta europeistyki na Uniwersytecie Szczecińskim.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Intencją fundatorki jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Wyżej wymieniona, ustala uprawnienia do stosowania tego znaku, obok syna Wojciecha także na jego potomstwo w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak będą oni stosować nazwisko ojca. Fundacji i rejestracji tego znaku herbowego dokonano dnia 23 lutego Roku Pańskiego 2012 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny zwany Hermolaus, został zarejestrowany pod numerem 230212 i podany do publicznej wiadomości poprzez naniesienie w roli herbowej Nova Heroldia.

Autor

Brak danych