Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Partnerzy

 • Andrzej Brzezina - Winiarski

 • Paweł Szymon Towpik

 • Norbert Wacławczyk

 • Roman Detloff

 • Alice Wallenberg

 • Andrij Greczyło - Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Heraldycznego

 • Stepan Uczekaj - heraldyk z Czech, konsultacje heraldyczne
Heraldycy których projekty herbów zostały zarejestrowane w roli herbowej
Nova Heroldia

 • Dawidowicz Daniel – Polska

 • Grefenshtein A. – Ukraina

 • Grujic Liubodrag – Serbia

 • Guzek Krzysztof – Polska, współpracujący wolny heraldyk

 • Ivanov D. – Ukraina

 • Jakubowski Gregor – Francja, współpracujący wolny heraldyk

 • Kazdailis Arvdas – Litwa

 • Steifer Tomasz – Polska, certyfikowany przez NH

 • Sutter Rolf – Niemcy Pro Heraldika

 • Winiarski-Brzezina Andrzej – Polska, certfikowany przez NH

 • Wiszniewski Dariusz – Polska, współpracujący wolny heraldyk

 • Wacławczyk Norbert – Polska, certyfikowany przez NH

 • Wójcikowski Kamil – Polska, certyfikowany przez NH

 • Wass Michael – Niemcy, Heraldische Gemeinschaft Westfalen

Niektóre z herbów w naszym rejestrze są również ujęte w herbarzach innych krajów nie tylko europejskich, jak poniżej