Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Sprawdzenie herbu

Certyfikowany heraldyk przyjmie do weryfikacji projekt herbu, osoby pragnącej dokonać fundacji i rejestracji w Polskiej Roli Herbowej.

Kontakt:

herb.weryfikacja@moreantiqua.com

Zakres prac:

  1. Pomoc w stworzeniu prawidłowego herbu pod względem poprawnosci heraldycznej, jak też w doborze symboliki i odpowiednich barw.
  2. Doradztwo w dokonanywaniu zmian własnego projektu.
  3. Zredagowanie blazonu ( opisu herb) dla prawidowego herbu.
  4. Stworzenie odpowiedniej legendy herbowej, akceptowanej przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej.
  5. Przejęcie całego procesu związanego z fundacją i rejestracją prawidłowego herbu.

Uwaga! Nie wykonuję projektów graficznych herbu.

Wszelkie informacje wstępne związane z doradztwem i pomocą w stworzeniu własnego herbu omawiane są indywidualnie.

Proszę o krótkie i zwięzłe zapytnia odnoszące się do wyzej wymienionych punktów.