Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Certyfikowani heraldycy

Przedstawiamy certyfikowanych heraldyków współpracujących z Polską Rolą Herbową

Certyfikacja odbywa sie poprzez pozytywne zaopiniowanie na podstawie zaliczenia testu sprawdzającego rozszerzoną wiedzę heraldyczną, opracowanego przez The International Association of Amateur Heralds.

  • Kamil Wójcikowski - Łódź

  • Alice Wallenberg - Frankfurt nad Menem