Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Porombka

Blazon

Na czerwonej tarczy, ponad srebrną wklęsłą podstawą, ręka zbrojna, z szablą pomiędzy dwoma srebrnymi, piecioramiennymi gwiazdami. Klejnot: Na hełmie ozdobionym czerwono srebrną nałeczką, wyrasta chorągiew o dwóch latzach, w barwie czerwonej, na której złoty śląski orzeł. Labry: czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Roman Porombka, urodzony w Strzelcach Opolskich, dokonał fundacji znaku herbowego, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 121220.

Fundacji znaku rodzinnego Porombka dokonano Roku Pańskiego 2020 dla rodziny Pana Romana Porombka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. 

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Porombka został zarejestrowany pod numerem 121220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Upoważnieni do stosowania tego znaku herbowego obok fundatora jest jegozona oraz wszyscy potomkowie męscy i żeńscy, tak długo jak zachowają nazwisko Porombka.

Autor

Brak danych