Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bimba

Blazon

W czerwonej tarczy, trzy srebrne, stylizowane, sękate kłody, rzędem w słup. ( 1,3 przed, 2 za ) dwa złote topory, ostrzami od siebie, skrzyżowane u dołu toporzyskami w skos. Klejnot – na nałęczce w barwach czerwono-srebrnych, złożona czerwona głowa jelenia, o srebrnych rogach, pomiędzy którymi wyrasta złoty krzyż łaciński. Labry – czerwone, podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Według rodzinnej legendy, przodkowie fundatora brali udział w łowach i polowaniach. Dlatego też poroże jelenia z krzyżem pomiędzy, symbolizuje patronat myśliwych św. Huberta. Pnie drzew symbolizują profesję przodka – zbiory i spławianie drewna wzdłuż rzek. Również zastosowanie ustawionych pomiędzy drzewami toporów nawiązuje do zajęć przodków i ich zwyczajów Rodzina zachowała legendę według której, przodek, spacerując po lesie, miał zwyczaj opukiwania drzew za pomocą siekiery. Stukanie siekierą w pień drzewa powodowało powstawanie specyficznych dzwięków, które rozchodziły się echem, podobnych do naprzemiennego „BIM-BAM”, stąd nazwa przezwiska „BIMBA”, od której przyjęto nazwisko Bimba. Także kolorystyka obrana w konstrukcji herbu, posiada dla rodziny swoje znaczenie. Czerwony kolor przedstawia: Chrystusa, pasję, miłość, odwagę i moc. Złoty kolor reprezentuje: słońce, swiatło, mądrość, dojrzałość. Kolor srebrny to: odniesienie do księżyca i wody, czystości duszy.

Fundacja

Rola Herbowa Nova Heroldia mieszcząca się w mieście Jelenia Góra w Województwie Dolnośląskim, Polska, potwierdza tymże certyfikatem rejestracyjnym o numerze 160219, że herb mieszczański rodziny BIMBA, został ujęty w rejestrze roli herbowej Nova Heroldia w dniu 20 lutego Roku Pańskiego 2019. Wnioskujący Remigijus Bimba pochodzący z Litwy. Dokumety potwierdzające fundację i rejestrację herbu Bimba, w postaci kopii certyfikatów rejestracji w Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugija oraz Rosyjskiego Stowarzyszenia Zjednoczenie Odrodzenia Tradycji Rodowej. Союз Возрождения Родословных Традиций, jak też Česká genealogická a heraldická společnost v Praz.

Autor

Autorem projektu herbu jest Arvydas Kazdailis.