Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Klima

Blazon

W czerwonej tarczy, ptak złoty stojący na Ostrzewiu zielonym z którego dwa złote żołędzie zwisają, trzymający w dziobie zieloną gałązkę, Klejnot taki sam ptak wolno stojący. Labry w barwach czerwono-złotych.

Genealogia

Ród wywodzi się z ziemi raciborskiej na Śląsku i jest reprezentowany przez fundatora herbu własnego Klima, Petera Klimy.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w czerwcu roku 2002. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 120606 dokonano na wniosek Petera Klimy z Heilnbronn w Niemczech. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.

Autor

Brak danych