Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kozek

Blazon

W złotym polu pod czterokrotnie dzieloną w pas o barwach zmiennych czerwono-złotą głowicą, kroczący, czerwony lis z uniesioną przednią prawą łapą. W klejnocie głowa kozła czerwona, rogi złote. Labry czerwono – złote.

Genealogia

Najdalej sięgającymi informacjami dotyczącymi nazwiska KOZEK powiązanymi bezpośrednio z rodziną, a odnoszącymi się do niejakiego Karola Kozek, który zawarł związek małzeński z Teofilą Siuszko. Prawdopodobnie miał również brata, który po Drugiej Wojnie Światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Małżeñstwo Karola i Teofili doczekało się czwórki synów: Czesława , Józefa, Tadeusza i Stanisława urodzonego 15 maja 1923 roku w Nakle nad Notecią. Większość z nich była pracownikami fizycznymi lub rolnikami jak np. Czesław. Stanisław ożenił się z Moniką Diną z domu Natusch – 16 września 1950 roku. Oboje byli robotnikami. Doczekali się siedmiorga potomstwa – czterech synów i trzech córek: Józefa, Wojciecha, Mieczysława oraz Marii, Teresy i Urszuli. Stanisław Kozek zmarł 7 kwietnia 1981 roku, a Monika Kozek – 2 stycznia 1993 roku w Nakle nad Notecią. Andrzej Kozek urodzony 1 grudnia 1954 roku, w 1973 roku przybywa do Jeleniej Góry leżącej w obecnym województwie dolnośląskim. Tutaj, 29 czerwica 1974 roku żeni się z Sabiną Kozek z domu Bera. Małżeństwo to trwa po dzień dzisiejszy i pochodzi z niego trzech synów: Tomasz urodzony 12 września 1974 roku, Krzysztof urodzony 23 listopada 1975 roku oraz Grzegorz urodzony 30 lipca 1983 roku.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Kozek dokonano dnia 28 lipca Roku Pańskiego 2010 na wniosek Andrzeja Kozek, Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. 

Niniejszym potwierdza się, że dnia 28 lipca Roku Pańskiego 2010 herb własny rodziny Kozek został zarejestrowany pod numerem 280710 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są w linii męskiej synowie: Tomasz, Krzysztof i Grzegorz, oraz ich potomkowie po mieczu jak też żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Kozek.

Autor

Brak danych