Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bęben

Blazon

Tarcza dzielona w krzyż w barwach czarno – srebrnych. W 1 i 4, bęben srebrny. W 2 i 3, czarne koło zębate na którym złoty kwiat ogórka złożono. Klejnot: na nałęczce w barwach czarno-srebrnych, dwie kosy z czarnymi kosiskami, krzyżem w skos, szpice na zewnątrz. Przed nimi w słup, szabla o czarnej zamknietej rękojeści, szpicą ku dołowi. Labry: czarne podbite sebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Herb wskazuje na nazwisko Fundatora oraz na zajęcie jego oraz jego najbliższych krewnych. Prowadzą oni zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, ze szczególnym naciskiem na ogórki konserwowe. Koło zębate okalające kwiat ogórka ma symbolizować właśnie przetwórstwo, czyli rodzaj przemysłu. Klejnot wskazuje, że przodkowie Fundatora byli rolnikami i wojskowymi. Barwy czarną i srebrną Fundator wskazał jako swoje ulubione.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonanał w Roku Pańskim 2022 Szanowny Pan Marcin Bęben z Zalesiaków, dla siebie i swojej rodziny. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie, kultywowania tradycji i pamięci o przodkach. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, oraz osoby wymienione w aneksie rejestracji, tak długo jak stosować będą nazwisko Bęben. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Bęben, został zarejestrowany pod numerem 021222 w rejestrze Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. 

Jelenia Góra, 11 grudnia 2022 roku. 

Przewodniczący Norbert Wacławczyk.

Autor

Projekt i wykonanie Kamil Wójcikowski.