Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bieńkowski

Blazon

Na czerwonej tarczy, ponad dwoma skrzyżowanymi w skos, złotymi toporami, żeleźcami od siebie, dwa czarne kruki, zrośnięte tyłami. Na szyi, złoty łańcuch, ze złotym pierścieniem każdy. Klejnot: dwa złote topory, skrzyżowane w skos, żeleźcami od siebie. Labry: czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Wiktor Bieńkowski, pochodzący z Wrocławia, dokonał fundacji znaku herbowego, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 101220

Fundacji znaku rodowego Bieńkowskich dokonano Roku Pańskiego 2020 dla Wiktora Bieńkowskiego z Wrocławia, pochodzący od Bolesława Bieńkowskiego urodzonego w Rozalinie pod Opolem Lubelskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia siędo wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jaki przyszłych pokoleń. Uprawnieni do jego używania są synowie Bartosz i Jacob oraz ich męscy potomkowie, tak długo jak używać będą nazwiska Bieńkowski

Niniejszym potwierdzamy że, herb własnyrodziny Bieńkowskich został zarejestrowany pod numerem 101220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Brak danych