Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jagieła

Blazon

Na niebieskiej tarczy, złota pszczoła ponad podwyższoną podstawą w barwie czerwonej, na której trzy paprzyce złote w rzędzie obok siebie, druga środkowa obniżona. Klejnot: Z niebiesko-złoto-czerwonej nałęczki, wyrasta złota, okrągła wieża o cztertech blankach, czarnym otworze bramy i takim samym, jedny otworze okiennym ponad bramą. Labry: Niebiesko-czerwone podbite złotem. Poniżej na wstędze zawołanie rodu: Szanuj przeszłość, rzuć wezwanie przyszłości.

Genealogia

Najstarsze istniejące dokumenty dotyczące osoby o nazwisku Jagielski będącej w bezpośrednim związku z rodziną, nawiązują do Henryka Włodzimierza Jagielskiego, mistrza malarskiego urodzonego dnia 10 listopada 1925 roku w Chełmży. Ze związku małżeńskiego, który odbył się dnia 8 września 1951 roku, z Edytą Frankowską narodziło się dwoje dzieci: córka oraz syn Wojciech. W kwietniu 1977 roku Wojciech bierze ślub z Henryką Teresą z domu Kozłowska. Bezpośrednim kontynuatorem rodu jest ich potomek Michał Jarosław Jagielski fundator herbu, który ze związku z Patrycją Maciejewską doczekał się syna Mateusza Aleksandra Jagieleskiego.

Legenda herbowa

Godła oraz klejnot herbu Jagieła odnoszą się do Fundatora, jego synów oraz małżonki. Motyw pszczoły wskazuje na pracowitość i przedsiębiorczość Fundatora herbu oraz jego przodków i potomków. Pszczoła jest w barwie dla siebie naturalnej. Motyw paprzycy (millrind, fer-de-moline) wskazuje na wsparcie i ochronę jaką udzielają synowie nosiciela herbu swojemu ojcu. Paprzyce są w barwie dla siebie naturalnej. Układ herbu z jedną pszczołą i trzema paprzycami symbolizuje nosiciela herbu i jego trzech synów. Barwa niebieska wskazuje na lojalność wobec rodziny. Barwa czerwona oddaje cechy synów obdarowanego herbem - hart ducha, waleczność. Wieża w klejnocie symbolizuje obronę i ochronę rodziny przez Małżonkę Fundatora. Herb rodziny Jagiela można skrótkowo opisać zatem następująco: ojciec (pszczoła) - produkuje, synowie (paprzyce) wspierają, żona (wieża) chroni i broni domu.

Fundacja

Fundacji herbu własnego dokonano dnia 19 września Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego herbu są: małżonka Małgorzata oraz wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Jagieła

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Jagieła został zarejestrowany na wniosek Artura Krzystofa Jagieły z Leżajska pod numerem 190920 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Jelenia Góra 22.09.2020 roku.

Autor

Kamil Wójcikowski wedle wskazówek Fundatora.