Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bzymek

Blazon

W złotej tarczy, niebieska podstawa, na której, trzy, sześcioramienne złote gwiazdy, ułożone łukiem (2 i 1). Z niej wyrasta, czerwony, wspięty półjeleń, patrzący na wprost. Pomiędzy porożem, czarny półkrzyż Tau, przekrzyżowany z lewej. Klejnot: z nałęczki w barwach przemiennych niebiesko-czerwonych, pióro strusie barwy złotej, pomiędzy dwoma czerwonymi. Labry: niebieskie podbite złotem. Motto COGITARE FUTURIS PRAETERITA MEMINISSE.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Bzymek wywodzącej swoje korzenie z Gminy Nowa Słupia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są: fundator i jego rodzina oraz osoby wymienione w aneksie rejestracyjnym. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Bzymek, został zarejestrowany pod numerem 070122 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Projekt herbu wykonany został przez fundatora, konsultowany i spawdzony na jednorazowość i niepowatrzalność. Grafika własna autora projektu z zachowaniem zasad prawa autorskiego.