Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Brodziński

Blazon

W tarczy trójdzielnej czerwono-niebiesko-czerwonej, w 1 połuorzeł złoty na linii cięcia, w 2 trzy złote korony w slup złożone, w 3 złoty miecz na opak. Na hełmie ozdobionym niebieską koroną trzy pióra strusie w barwie srebrnej. Labry czerwone podbite złotem. Na wstędze pod tarczą umieszczono dewizę: Honor i Godność.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Brodzińskich dokonano dnia 09 grudnia Roku Pańskiego 2011 na wniosek pana Janusza Brodzińskiego z Lipian. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się że dnia 09 grudnia Roku Pańskiego 2011 herb własny rodziny Brodziński został zarejestrowany pod numerem 091211 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora są wszyscy jego potomkowie w linii męskiej i żeńskiej jeśli będzą się posługiwali nazwiskiem Brodziński lub innym nazwiskiem z członem Brodziński

Autor

Brak danych