Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Ryszka

Blazon

Na niebieskim polu, złoty pyrlik i żelazko, złożone w skośny krzyż. Na nich, takiej samej barwy skowronek kroczący z uniesionymi skrzydłami. Klejnot: z nałeczki niebiesko – złotej, wyrasta pięć piór strusich, w barwach przemiennych niebiesko – złotych. Labry: niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Pyrlik i żelazko symbolizują związki rodziny Fundatora herbu z górnictwem. Skowronek jako jeden z najpiękniej i najdonośniej śpiewających ptaków ma symbolizować niektóre cechy charakteru Fundatora, takie jak jego rozmowność, jak również jego pracę, która związana jest z marketingiem. Barwy herbu nawiązują do faktu, że rodzina Fundatora od pokoleń mieszka na Górnym Śląsku.

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Ryszka wywodzącej swoje korzenie z miejscowości Szczerbice, powiat rybnicki. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są: fundator i jego rodzina oraz osoby wymienione w aneksie rejestracyjnym. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Ryszka, został zarejestrowany pod numerem 040122 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski.