Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Stręk

Blazon

Tarcza: Na niebieskiej tarczy, oskard i młotek górniczy krzyżem w skos, na których górnicza szpada paradna głownią w dół złożona, wszystko w barwie złotej. Klejnot: Na nałęczce w barwach przemiennych niebiesko-złotych, czako górnicze z pióropuszem, białych piór kogucich. Labry: niebieskie, podbite złotem. U dołu wstęga z napisem DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ.

Genealogia

Brak danych Ród Stręk swoje korzenie wywodzi od miejscowości Ropczyce na wschodzie Polski. Najstarszy znany przodek to Władysław Stręk urodzony około 1920 roku.

Bezpośrednim przodkiem fundatora herbu jest Józef Stręk, urodzony około 1940 roku. Wstępując z związek małżeński ze Stanisławą Stręk z domu Książek przyczynił się on do przyjścia na świat ośmiorga dzieci: Władysława, Jana, Ryszarda, Marcina, Pawła oraz Danuty, Marty i Zofii.

W 1980 roku Jan Stręk wyjechał na Śląsk, gdzie pracował jako ratownik górniczy. Za udział w jednych z najtrudniejszych akcji ratowniczych został odznaczony złotym medalem ratownictwa górniczego, który wręczył mu Prezydent Aleksander Kwaśniewski w 1997r. Ze związku Jana z Iwoną Stręk z domu Bieńko zawartego w 07.08.1987 przyszło na świat pięcioro dzieci, dwie córki: Dorota oraz Angelika i trzech synów: Rafał, Dawid, Adrian.

Cały czas trwają badania genealogiczne nad potwierdzeniem więzów krwi m. in. z Wojciechem Stręk ur. w 1832 – zm. w 1909, posłem do Sejmu Krajowego Galicji VI kadencji, włościaninem z Olchowej koło Sędziszowa. Wybrany do Sejmu Krajowego z IV kurii okręgu wyborczego Ropczyce. Z uwagi na duże straty podczas I oraz II wojny światowej dokumentacji mogącej potwierdzić linię tego rodu proces ten jest bardzo żmudny oraz czasochłonny.

Legenda herbowa

Godła i klejnot herbu to atrybuty górnika: narzędzia górnicze, oskard i młotek, paradna szpada górnicza (godło) oraz paradne nakrycie głowy górnika – czako (klejnot). Znaki te symbolizują zajęcie ojca fundatora a także są symbolem braterstwa, odwagi oraz siły i pracowitości z czego ród Stręk zawsze był znany.

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Stręk dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Dawida Stręka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Stręk został zarejestrowany pod numerem 080121 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Wykonanie - Kamil Wójcikowski wedle projektu Fundatora.