Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Pakowski herbu Cembra

Cembra

Blazon

W niebieskim obok zielonej ostrości, na której złożono srebrne, skrzyżowane narzędzia piwowarskie, szuflę i cembrzyk, przełożone laską pasterską w słup, z prawa złota misa z lewa lilja heraldyczna takiej samej barwy. Klejnot, na zawoju w barwach niebiesko-złoto-zielono-srebrnych, przed złotą, zwichrzoną limbą górską, skrzyżowana włócznia i tarcza afrykańska. Labry, prawe w barwie niebieskiej podbite zlotem, lewe zielone, podbite srebrem. U dołu na wstędze, dewiza: qui sapis ad vitam sapias.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Wygląd obranego herbu i barwy nawiązują do najnowszej historii rodziny.W niebieskim obok zielonej ostrości, na której złożono srebrne, skrzyżowane narzędzia piwowarskie, szuflę i cembrzyk, przełożone laską pasterską w słup, z prawa złota misa z lewa lilia heraldyczna takiej samej barwy. Klejnot, na zawoju w barwach niebiesko-złoto-zielono-srebrnych, przed zlotą, zwichrzoną limbą górską, skrzyżowana włócznia i tarcza afrykańska. Labry, prawe w barwie niebieskiej podbite złotem, lewe zielone, podbite srebrem. U dołu na wstędze, dewiza: qui sapis ad vitam sapias. Symbolika zastosowana w konstrukcji tego herbu jest więc trafnym określeniem ich uporczywego dążenia do osiągnięcia cnoty nieustanną pracą, w której intelekt, porządek i dyscyplina oraz dalekowzroczność są elementami ich sukcesu.Misę złotą wzięto z herbu powiatu bielskiego z ziemi płockiej dla upamiętnienia tego, że najdawniejszy przodek Macieja pochodził z tej ziemi. Misa jako symbol czystości i głębi ma upamiętniać to, że Anna dla której ufundowano herb jest epidemiologiem, zaś Maciej prawnikiem i teologiem. Lilie heraldyczną wzięto z herbu Gminy Piątek skąd pochodzą najdawniejsi znani przodkowie Anny. Naczynia piwowarskie położono aby upamiętnić, że najstarsi znani przodkowie Anny byli karczmarzami w Piątku zamieszkałymi, zaś laskę pasterską – aby upamiętnić najstarszych znanych przodków Macieja, którzy byli owczarzami. Wyniesiono w klejnot tarcze włócznię afrykańskich wojowników na pamiątkę pobytu Anny w Kenii i jej pracy charytatywnej w w Misji Salezjańskiej w Nairobi. Limbę zaś od której herb wziął własną nazwę Cembra wzięto z Sokolicy w Pieninach. Ma ona upamiętniać miłość jaką Anna i Maciej darzą górskie szczyty. wspólne z dziećmi wędrówki po górach i szczególne miejsce jakie w sercu Anny zajmują Pieniny.

Fundacja

Herb ufundowano w 15 rocznicę ślubu w podziękowaniu Annie za wspólne lata w celu umacniania więzi i tradycji rodzinnych i przekazywania ich potomnym. Poleca się następcom fundatorów aby jeżeli zachcą posługiwać się herbem to mają obowiązek co roku spełniać dzieła miłosierdzia czy to w gotówce czy to w pracy własnej o wartości nie mniejszej niż 10 g złota rocznie. Znaczenie słów zamieszczonych w maksymie, jest swoistą wymową związku pokoleniowego szczególnie obecnie żyjących członków rodziny, którzy postępująć zgodnie z zasadami wyznawanymi przez fundatora posługującego się madrością życiową. W tym aspekcie można ją odczytywać również jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj szczególna więź w relacji rodzice-dzieci, jak też w osobistym nastawieniu poszczególnych członków rodziny do siebie nawzajem.

Autor

Koncepcja - Fundator, wykonanie - Kamil Wójcikowski.