Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Karpiński

Blazon

Na czerwonej tarczy, ponad niebieską wygiętą ku górze podstawą, na której historyczny orzeł śląski barwy złotej, namiot srebrny o trzech wejściach w których po jednym kłosie pszenicy tej samej barwy w wachlarz. Dach obłożony kwiatem niezapominajki. Klejnot: na nałęczce o barwach czerwono-srebrno-niebieskich, złoty krzyż kawalerski pod którego ramionami litery A i K. Po środku krzyża, mała tarczka dzieloną w pas, w barwach niebiesko-zielonych, u góry z linii cięcia wyrasta srebrne orle skrzydło, dół, pyrlik i młotek barwy czarnej. U dołu na wstędze sentencja łacińska QUAERITE ET INVENIETIS.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji poniżej opisanego znaku herbowego dokonano na wniosek Szanownego Pana Artura Karpińskiego, pochodzącego z Katowic, województwo śląskie.

Rejestracja herbu nastąpiła dnia 04 maja Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Karpińskich. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Karpiński.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Artura Karpińskiego, został zarejestrowany pod numerem 020623 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 10 czerwca 2023 roku.

Autor

Brak danych