Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Borratyński

Blazon

Opis herbu: Niebiesko-czerwona tarcza dzielona w krzyż. W 1, trzy miecze srebrne skrzyżowane w wachlarz. W 2, srebrne mury miejskie z bramą o opuszczonej do połowy kracie i złotych wrotach, lewe otwarte, z trzema blankowanymi wieżami o dwóch oknach w słup. W 3, srebrny, w słup złożony krokodyl w złotej koronie. W 4, kopulasty, słomianny ul, w towarzystwie sześciu srebrnych pszczół. Klejnot: Z niebiesko-srebrno-czerwonej nałęczki wyrasta pięć pawich piór w wachlarz, przed którymi mały złoty krzyż. Labry: Prawe, niebieskie podbite srebrem. Lewe, czerwone podbite srebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Borratyński dokonano dnia 29 kwietnia Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego herbu są: małżonka Małgorzata Borratyńska oraz wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Borratyński. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Borratyńskich został zarejestrowany pod numerem 180420 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Brak danych