Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Antos herbu Viriniva

Viriniva

Blazon

Na dzielonej w słup, niebiesko-czerwonej tarczy, ponad srebrną trójgórą, dwa kroczące zwrócone do siebie srebrne lwy, trzymające w łapach krzyż kawalerski dzielony w słup w barwach zmiennych tarczy. Klejnot, wyrastający srebrny lew, trzymający w łapach taki sam krzyż dzielony w słup w barwach niebiesko-czerwonych. Labry w barwach zmiennych niebiesko-srebrnych, czerwono-srebrnych.

Genealogia

Najstarszy udokumentowany przodek to Franciszek Antos z Weryni. Ożeniony z Katarzyną Antos z domu Starzec z którą miał siedmioro dzieci: w tym dwóch synów Stanisława, Józefa, oraz pięć córek Wiktorię, Zofię, Helenę, Bronisławę oraz Marię. Józef Antos, dziadek fundatora herbu, pochodzący z Weryni. Ożenił się z Janiną Kazimierą z domu Skowron z którą miał dwóch synów: Zygmunta Piotra oraz Andrzeja. Zygmunt Piotr który zawiera związek małżeński z Dorotą Wojtowicz, doczekując się męskiego potomka w osobie syna Piotra. Andrzej Antos ojciec fundatora herbu, żeni się z Marią Anną Łakomy pochodzącą z miejscowości Niwiska Ze związku tego przychodzi na świat pięcioro dzieci, w tym Michał, Szymon, Anna Karolina, Karolina Alicja, oraz Jakub Józef.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym potwierdza się fundację i rejestrację herbu własnego Viriniva rodu Antos pod numerem 071208, w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia, dokonanej z inicjatywy Józefa Antos. Fundacja ta została udokumentowana wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego znanego przodka Franciszka Antosa z Weryni. Działo się to dnia 21 stycznia Roku Pańskiego 2009 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny Viriniva rodziny Antos został zarejestrowany i podany do publicznej wiadomości poprzez naniesienie w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia na wniosek Michała Antos. Do używania tego znaku herbowego są uprawnieni wszyscy potomkowie męscy pochodzący od fundatora herbu oraz potomkowie w linii żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Antos.

Autor

Brak danych