Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Rembiałkowski

Blazon

W złoto niebieskiej tarczy dzielonej w słup, w podstawie skrócona szpica dzielona linią cięcia, na której krzyż kawalerski. Na wierzchołku szpicy osadzony bizant, uwieńczony ramionami wagi szalowej, wszystko w barwach naprzemiennych. Klejnot, na nałęczce w barwach złoto niebieskich, toczek walcowaty z nałożonym symbolem Różańca Św.,w barwach przemiennych w słup, niebiesko złotych, na którym osadzone dwa skrzyżowane w krzyż ukośny topory złote o styliskach czarnych. Labry niebieskie, podbite złotem. Dewiza "Hic et nunc".

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundatorem herbu rodziny Rembiałkowskich jest pan Jacek Rembiałkowski. Herb własny rodziny Rembiałkowskich został zarejestrowany pod numerem 151213 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora z żoną Ewą, jego syn Kajetan z żoną Joanną, córka Kinga, wnukowie Kacper i Mikołaj, wnuczka Maja Rembiałkowscy oraz ich potomkowie po mieczu pod warunkiem zachowania nazwiska Rembiałkowski.

Autor

Brak danych