Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Król

Blazon

W czerwonym, w pozycji podstawy, złote słońce w towarzystwie z prawej górnej, złota sześcioramienną gwiazdą, z lewej górnej złoty księżyc w nowiu, z obliczem. Powyżej złoty karp. Klejnot, biała końska głowa ze złotą koroną na szyi. Labry czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Król dokonano dnia 09 października Roku Pańskiego 2013 na wniosek pana Adriana Króla. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Król, został zarejestrowany pod numerem 091013 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora są wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej jeśli będą się posługiwali nazwiskiem Król.

Autor

Brak danych