Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Królikowski

Blazon

Na niebieskim, w górnej prawej i lewej kwaterze głowicy, biała pięciopłatkowa róża. U podstawy złota korona wsparta na krawędziach tarczy, na której kruk wzbijający się do lotu ze złotym pierścieniem w dziobie. Klejnot: na niebiesko-złotej nałęczce, róża jak w tarczy. Labry: niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Rodzina Królikowskich wywodzi się z okolic Rypina w Ziemi Dobrzyńskiej. Najstarszym znanym przedstawicielem rodziny jest Jakub Król vel Królikowski, rzemieślnik wiejski (honestus),urodzony około roku 1765, zamieszkały w Czerminie, który w dniu 4 września 1791 roku zawarł związek małżeński z Małgorzatą Kanigowską. Ze związku tego wywodzą się wszyscy członkowie rodziny. Do połowy XIX wieku członkowie rodziny używali wymiennie nazwiksa w formach: Król, Królewicz, Królikowski. Od roku 1867 utrwaliła się forma nazwiska w brzmieniu Królikowski.

Legenda herbowa

Herb własny rodziny Królikowskich, to zbiór elementów, które ilustrują dzieje tej rodziny. Symbolika godła odnosi się do przekazów rodzinnych, w których idee i wartości związane są z zasadami szlachetności i szlacheckości i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Uwzględniając przekazy rodzinne, symbol kruka został zapożyczony z herbu Ślepowron, przynależnego babce ojczystej Fundatora, a także jej przodkom z rodów: Zimnochów, Czaczkowskich i Perkowskich – drobnej szlachty podlaskiej. Biała róża symbolizuje kwiat niosący światło, oznacza czystość i szczerość intencji, a także niewinność, cnotę i pobożność. Doskonała również dla osób ceniących ład, porządek i elegancję, co jest naczelnym mottem rodziny. Podobieństwo tego symbolu do godła w herbie Poraj, do którego należy niespokrewniony ród Królikowskich, jest przypadkowa. Jednakże korona królewska jest wybranym symbolem odnoszącym się do nazwiska protoplastów rodu Królów, stosowanego do końca XIX wieku. Interpretacja symboliki zastosowanej w konstrukcji herbu, została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem,wobec i każdemu z osobna że Szanowny Pan Mariusz Królikowski dokonał fundacji herbu rodowego rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 100819. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator oraz jego potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Królikowski.

Autor

Brak danych