Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jose

Blazon

W krzyż, 1: w polu srebrnym, dwie skrzyżowane kosy ostrzami do góry, czarne; 2: w pas złote i zielone; 3: w pas niebieskie i złote, 4: w polu srebrnym kielnia murarska czarna. W tarczy sercowej złotej lew kroczący czarny pomiędzy dwoma takimiż rogami jelenimi w pas w słup. Labry z prawej zielone, z lewej niebieskie, podbite złotem. W klejnocie biała chorągiew o trzech strefach, z godłem herbowym miasta Pritzwalk, tj. zielonym drzewem z orłem czerwonym u góry pomiędzy gałęziami oraz biegnącym wilkiem czarnym przed pniem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Klejnot wskazuje na siedzibę rodową rodziny Jose, znajdującą się w mieście Pritzwalk w Brandeburgii. Pola złote, zielone i niebieskie wskazywać mają na krainę, z której emigrował pradziadek Johannes Jose i dziadek, Georg Jose. Tarcza sercowa zawiera symbolikę Badenii-Wirtembergii, dokąd przywędrowali z Besarabii najwcześniejsi znani przodkowie rodziny. Narzędzia pracy (kosy i kielnia) wskazują na zawody wykonywane przez najstarszych znanych męskich przedstawicieli rodziny.

Fundacja

Herb ten ukazuje bliską więź rodzinną i nawiązanie do tradycji rodzinnej. Niniejszym ogłasza się publicznie, że Kathrin Jose wraz z rodziną ufundowała herb rodzinny opisany powyżej pod nr 020314. Nowo przyjęty w dniu 10 marca 2014 r. przez wnioskodawczynię Kathrin Jose, dla niej samej i na rzecz wszystkich innych potomków w linii męskiej jej ojca Hermanna Jose oraz ich potomków płci męskiej i żeńskiej, o ile i tak długo, jak nosić będą nazwisko rodowe Jose.

Autor

Brak danych