Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kalbarczyk

Blazon

Tarcza trójdzielna w klin na opak, czarno-niebiesko-czerwona. W 1, cztery pasy złote, w 2, złota szpula srebrnych nici z zaćwieczoną u góry srebrną igłą, przez której oczko, nawleczona, krótka, zwisająca srebrna nić, w 3, srebrna kosa w słup, szpicą w dół, ostrzem na zewnątrz. Klejnot: na nałęczce w barwach zmiennych tarczy, tej samej barwy trzy pióra strusie, na których złotą głowę cielęcą złożono. Labry: niebieskie, podbite barwami, złoto-srebrno-złotymi.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Żółto-czarne pasy nawiązują do pochodzenia z terenów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (barwy herbowe SRI). Liczba pasów nawiązuje do liczby pokoleń wstecz, od której znany jest protoplasta rodu. Szpulka nici nawiązuje do profesji herbownego jako krawca. Niebieski to ulubiony kolor fundatora. Ostrze kosy na czerwonym tle nawiązuje do zajęć przodków związanych z uprawą roli. Barwy biała i czerwona to nawiązanie do barw polskich. Głowa cielaka w klejnocie to nawiązanie do nazwiska, które ma pochodzić od niemieckiego słowa Kalb - cielak.

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny fundatora, wywodzącej swoje korzenie z miasta Radomia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji.

Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego rodzina, oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem posługiwania się nazwiskiem Kalbarczyk lub innym nazwiskiem z członem Kalbarczyk

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kalbarczyk został zarejestrowany pod numerem 280422 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia, i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Wiarygodność genealogiczną i heraldyczną, po konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna.

Autor

Projekt - Fundator, wykonanie - Kamil Wójcikowski.