Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Wójcik III

Blazon

Tarcza typu europejskiego, przytrzymywana przez dwa brunatne, wspięte psy ze srebrnymi pazurami i zębami, z których pysków zieją złoto-czerwone płomienie. Za nią, dwie skrzyżowane dzidy afrykańskie. Godło herbowe utworzone zostało poprzez cięcie złotej tarczy, obniżoną krokwią, przeklinowaną w barwach przemiennych srebrno – czerwonych, zakończoną wyciągniętą kulą, w towarzystwie dwóch skrzydeł barwy czerwonej, złożonych w obszarze pierwszej i drugiej ćwiertni. Kleinot: na nałęczce w barwach srebrno-czerwonych, złożona złota korona rangowa stosowana dla odznaczenia zasadności nadanego herbu, wysadzana trzema niebieskimi kamieniami, z której wyrasta złota rękawica zbrojna, po której pośrodku spływa czerwona kropla krwi. Całość umieszczona przed pięcioma srebrnymi strusimi piórami. Labry: czerwone podbite srebrem. U góry ponad herbem umieszczono słowo w formie łacińskiej FIDELITAS. U dołu pod sentencję TU NE CEDE MALIS na wstążce otaczającej tarczę herbową zwisającej gu dołowi, zawieszony królewski order złotego psa ziejącego ogniem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rejestracji znaku herbowego Wójcik III, dokonano na wniosek Szanownego Pana Pawła Mateusza Wójcika w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, jako herb uzyskany z nadania, przez władcę Królestwa Sefwi Obeng-Mim (Ghana) Jego Królewską Wysokość Oheneba Nana Kwame Obeng II. Certifikat KCG 10122022 Oświadczamy że powyższy dokumnet aktu rejestracyjnego, wystawiony na rzecz Szanownego Pana Pawła Mateusza Wójcika przez przedstawicieli Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, w osobach Pana Norberta Wacławczyka oraz Alicji Wallenberg, naniesiony został do herbarza wpisem w rejestrze tejże roli herbowej.

Jelenia Góra dnia 6 czerwca 2023 roku.

Autor

Koncepcja - Paweł Szymon Towpik, wykonanie - Kamil Wójcikowski.