Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Żdan

Blazon

W czerwonym, srebrna głowica i srebrna podstawa połaczone lewym skosem o takiej samej barwy, który przełożony złotym, rozwiniętym zwojem, w pas złożonym. Klejnot – na hełmie staroruskim, z kolczugą, w prawo zwróconym, czerwone orle skrzydło o lotkach w barwach przemiennych czerwono-srebrnych. Motto złożone u dołu na srebrnej wstędze Gdzie jest ojczyzna tam jest najlepiej.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundatorem herbu rodziny Żdan jest pan Dimitr (Zmicer) Żdan z Kowrowa w Rosji. Herb jest używany od 28 września 2007 roku. Herb został zarejestrowany po raz pierwszy pod nr. 664 w Ukrainian Heraldry Society, zaś w Roli Herbowej Nova Heroldia pod numerem 140115 dnia 14 stycznia 2015 roku.

Autor

Herb zaprojektowany został na zlecenie fundatora przez Dymitra Iwanowa, malarza heraldycznego, sekretarza Gildii Heraldycznych malarzy Rosji. Wykonanie graficzne Alexander Grefenstein członek komisji heraldycznej w obwodzie świerdłowskim w Rosji.