Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Marciniak

Blazon

W złotej tarczy, czerwony, heraldyczny, równoramienny krzyż obłożony pośrodku dwoma skrzyżowanymi w skos, złotymi kluczami, piórami ku dołowi. Pomiędzy jego ramionami, po jednej fuksji barwy czerwonej, kielichem ku górze. Klejnot: z nałęczki w barwach czerwono-srebrnych, wyrasta czerwony tułów jamnika, trzymającego w paszczy złoty klucz piórem ku dołowi, uchwytem z lewej. Labry: czerwone podbite srebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Fundator związany jest z miastami Poznań (dwa klucze z herbu Poznania) oraz Londyn (krzyż św. Jerzego z herbu Londynu). Fuksja to ulubiona roślina Fundatora, zaś jamnik - ulubione zwierzę. Fundator jest informatykiem, zajmuje się bezpieczeństwem danych. Klucze mogą być zatem odczytywane także jako nawiązanie do jego zajęcia. Klucz w pysku jamnika to także aluzja do herbu British Computer Society, którego Fundator jest członkiem. W klejnocie herbu BCS widnieje głowa lwa z kluczem w pysku.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego dokonano na wniosek Szanownego Pana Mateusza Marka Marciniaka zamieszkałego w mieście Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Marciniak wywodzącej korzenie przodków z ziemi poznańskiej, Rzeczpospolita Polska. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Mateusza Marka Marciniaka, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Marciniak.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Marciniak, został zarejestrowany pod numerem 060923 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski.