Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bartnicki

Blazon

W niebieskim, srebrna podkowa na opak pomiędzy której ramionami dwa skrzyżowane młotki srebrne. Powyżej, pomiędzy ocelami pod dwoma piórami srebrnymi promieniami w dół, złożonymi z lewa i z prawa w skos, srebrna litera S. Klejnot z nałęczki w barwach niebiesko-srebrnych, wyrastające trzy skrzydła: czerwone, srebrne, zielone. Labry w barwach niebieskich, podbite srebrem.

Genealogia

Jak podaje fundator pierwszą udokumentowaną osobą jest Antoni Bartnicki urodzony w 1776 roku. Ożeniony ze szlachcianką Salomeą Marią Mroczkowską. Przy urodzeniu jego dzieci w roku 1814 Jana i 1816 Piotra występuje jako Pisarz (Prowentowy) Dóbr Szreniawy. Jest również świadkiem urodzenia dziecka leśniczego lasów Szreniawskich Imić Pana Wacława Anczewskiego w 1817 roku oraz przy ur. Dziecka Hrabiego Filipa Morsztyna w 1812 roku. W aktach tych widnieje jego autentyczny podpis. „Antoni Bartnicki Pisarz Dóbr Szreniawy” W roku 1822 przy urodzeniu córki Urszuli występuje jako Pisarz i ekonom dóbr Moskorzewa z adnotacją „kondycji szlacheckiej”. W akcie tym widnieje jego podpis „Antoni Bartnicki Ekonom Gminy Moskorzew” Druga udokumentowaną osobą jest Michał Bartnicki urodzony w 1786 roku. Ożeniony ze szlachcianką Justyną Niepiekło w 1808 roku w Sączowie. Na podstawie aktu małżeństwa „Urodzony Michał Bartnicki poborca podatkowy na posadzie w Bobrownikach„. W roku 1812 – 1817 i 1819 w Wojkowicach Kościelnych rodzą się jego córki Wiktoria, Marianna i Petronela. Widnieje tam jako „Urodzony Imić Pan Michał Bartnicki obowiązki ekonoma w dworze Wojkowickim pełniący” Na aktach tych widnieją autentyczne podpisy Michała Bartnickiego. W roku 1822 Michał umiera w Rokitnie Szlacheckim będąc tam Pisarzem Prowentu Rokickiego. W roku 1839 w miejscowości Targoszyce Jan Bartnicki syn Antoniego poślubia Mariannę Bartnicką córkę Michała a w roku 1841 Piotr Bartnicki syn Antoniego poślubia Petronelę córkę Michała również w miejscowości Targoszyce. Trzeba zaznaczyć, że Są to dwie rodziny Bartnickich niespokrewnione ze sobą. W latach 1840-1850 Jan Bartnicki mieszka we wsi Boguchwałowice koło Siewierza i tam rodzą się dzieci Justyna w 1840 r. Franciszek Andrzej w 1843 r. Ignacy Roman w 1845 r. oraz Wiktor Franciszek w 1850 roku. Natomiast w 1860 roku w Dąbrowie Górniczej rodzi się córka Stanisława i w 1864 r. syn Marian Sykstus. Wiktor Franciszek syn Jana poślubia Wandę Reginę Skierką. W dokumentach występuje jako Inżynier Technolog, Radca Dworu, szlachcic. Jego syn Julian ur. w 1883 roku służy w wojsku i otrzymuje tytuł pułkownika. Zostaje odznaczony Orderem św. Stanisława trzeciego i drugiego stopnia oraz orderem św. Anny 3 stopnia i Polonia Restituta. Franciszek Andrzej Bartnicki trzykrotnie żonaty, poślubia Wiktorię Putorską, Marię Korek i Jadwigę Czech. Z trzeciego małżeństwa z Jadwigą Czech rodzą się dzieci, Leokadia ur. W 1882 r. w miejscowości Uniejów, Feliks Stefan Bonawentura ur. 1885 roku w Będzinie, Wiktor urodzony w 1887 roku w Mierzęcicach. Feliks Stefan Bartnicki w 1911 roku poślubia Czeladziankę Balbinę Stanisławę Kuzia. Z małżeństwa tego jest jedyny syn Lucjan Zdzisław Bartnicki, który w roku 1945 żeni się z Alicją Jadwigą Jędrusik. Z małżeństwa tego rodzą się dzieci Jerzy Jan ur. W 1946 r. w Dąbrowie Górniczej – fundator herbu i brat Tadeusz Henryk ur. w 1950 r. w Częstochowie.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Bartnicki dokonano dnia 20 lipca Roku Pańskiego 2011 na wniosek pana Jerzego Jana Bartnickiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 20 lipca Roku Pańskiego 2011 herb własny rodziny Bartnicki został zarejestrowany pod numerem 200711 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest obok fundatora i jego żony, potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej jeśli będzie się ono posługiwało nazwiskiem Bartnicki, lub innym nazwiskiem z członem Bartnicki.

Autor

Brak danych