Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Figas

Blazon

W niebieskiej tarczy, złoty słup na którym złożono sześć niebieskich soczewek o podstawowych wypukłościach. Klejnot: złoty snop zboża opasany biało-czerwonym pasem. Labry: niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano dla rodziny Figas dnia 13 grudnia Roku Pańskiego 2022. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do stosowania tego herbu jest fundator i jego potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Figas, oraz osoby wymienione w aneksie rejestracyjnym. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Figas, został zarejestrowany pod numerem 141222 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. 

Jelenia Góra, 17 grudnia 2022 roku.

Autor

Brak danych