Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kopowski

Blazon

W niebieskiej tarczy ze złotą bordiurą, czerwona krokiew o złotym skraju obłożona złotym rozwartym cyrklem, w towarzystwie trzech podków złotych 2 i 1, dolna na opak. Klejnot, złoty wiatrak wyrastający z zawoju w barwach niebiesko złotych. Labry niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Najstarszy znany i udokumentowany przodek rodu Kopowskich to Józef, urodzony dnia 24.12.1840 roku w Bruchaw-Strasburg, Francja. Zmarły w Wąbrzeźnie, syn emigranta polskiego pochodzacego z Pomorza. Potomkiem wspomnianego Józefa jest Julian Kopowski urodzony 10.05.1883 roku w Wąbrzeźnie, zmarły 20.07.1946 roku w Toruniu, z zawody maszynista kolejowy. Kontynuatorem rodu był Bronisław Kopowski urodzony 01.03.1907 roku w Siemoniu w powiecie toruńskim, zmarły dnia 03 01.1972 roku w Czarnowie pod Toruniem. Był on właścicielem młyna oraz kuźni, posiadał również duże gospodarstwo rolne. Ze związku z Heleną Kopowską z domu Kocieniewska, doczekał się bezpośredniego potomka w osobie Bogdana Stanisława Kopowskiego, fundatora herbu rodu Kopowskich, urodzonego dnia 05.03.1936 roku w miejscowości Smolno pod Toruniem. Jako inżynier budownictwa lądowego pracował w tym zawodzie w latach od 1954 do 1993. Kontynuatorami rodu w linii męskiej to Jakub Emil Kopowski ur. 27.08.1993 roku w Bydgoszczy, syn Marka Kopowskiego ur. 25.06.1960 roku, zmarłego nagle dnia 12.07.2005 w Bydgoszczy, ożenionego z Zofią Kopowską z domu Zalewska.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Kopowskich dokonano dnia 12 lipca Roku Pańskiego 2011 na wniosek pana Bogdana Stanisława Kopowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 28 grudnia Roku Pańskiego 2011 herb własny rodziny Kopowskich został zarejestrowany pod numerem 281211 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora są wszyscy jego potomkowie w linii męskiej w tym wnuk Jakub Emil Kopowski oraz jego potomstwo w linii męskiej i żeńskiej jeśli będzie się posługiwało nazwiskiem Kopowski lub innym nazwiskiem z członem Kopowski.

Autor

Brak danych