Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Winiarski

Blazon

Na czerwonym, ponad złotą trąbką w podstawie, o srebrnych okuciach i złotym pasku nośnym, zwróconą w lewo, złożono dwie, krzyżem w skos, stylizowane złote lufy armatnie o srebrnych okuciach. Klejnot: na nałęczce czerwono-złotej, dwa czerwone orle skrzydła skierowane w prawo, obłożone złotym krzyżem kawalerskim. Labry: czerwone, podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rejestracja herbu nastąpiła dnia 19 kwietnia Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Winiarskich. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Winiarski. Fundator zastrzega sobie prawo rozszerzenia uprawnionych, zgodnie z zapisem w aneksie do tego aktu rejestracyjnego. 

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Winiarskich, został zarejestrowany pod numerem 050423 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 19 kwietnia 2023 roku.

Autor

Brak danych