Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kostka

Blazon

W srebrnej tarczy, czerwona, podniesiona do wysokości głowicy, ograniczona niebieską bordurą trójgóra. Na niej ponad niebieskimi płomieniami w podstawie, skręconą w S salamandrą złożoną w pas, głową ku głowicy. Klejnot, hybryda czerwonego lwa i ryby. Lew o złotych pazurach i takiej samej barwy języku, oparty jedną łapą na hełmie, druga podniesiona. Z jego dolnej, tylnej części wyrastający, niebieski rybi ogon, zawinięty ku górze ponad głową. Labry prawe, czerwone podbite złotem, lewe, niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Salamandra, symbol zwierzęcia które mitycznie żyje w ogniu, lub według legend w pradawnych czasach zwierzę które wygrało walkę z ogniem. Drugie znaczenie salamandry jest nie mniej ważne. Wybóru dokonano nie tylko ze względu na symbolikę, ale również na sentement dziadków i rodziców fundatora do tego stworzenia. Na działce rodziców, odkąd wybudowano tam studnię, zawsze żyły salamandry. Dlatego też wizerunek ten stał się ulubionym symbolem rodziny, który przynióśł szczęście i zadowolenie. Niebieska linia w zastosowana w bordurze trójgóry, ma symbolizować strumyk graniczący a jednoczesnie łączący posiadłości rodziny. Symbol trójgóry jest również elementem krajobrazu miejscowości pochodzenia na podgórzy w miejscowości Okrajnik. Miejscowość znajduje się na południowych stokach Pasma Łysiny w Beskidzie Małym. Pola i zabudowania Okrajnika zajmują dno dolinki potoku spływającego spomiędzy szczytów Przykrzycy i Gułów Gronia oraz południowe podnóża tych szczytów. Także zastosowanie barwy białej i czerwonej ma duże znaczenie i nawiązuje do kraju pochodzenia, Polski. Na hełmie siedząca hybryda lwa i ryby. To mityczne stworzenie, w swej chimerycznej budowie odnosi się się do znaków zodiaku rodziców fundatora, lwa i ryby. Jest to niejako przedstawienie symbiozy małżeńskiego życia obojga rodziców.

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Kostka dokonano 20 listopada Roku Pańskiego 2018 dla Szanownego Pana Romana Kostki urodzonego w Nowych Bojszowicach, syna Stanisława i Matyldy Kostka z domu Stol. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. 

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kostków został zarejestrowany pod numerem 201118 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Brak danych