Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Helck

Blazon

W czarnej tarczy złoty skraj, na środku złozona złota głowa lwa milczącego w towarzystwie trzech lilii 2 i 1, boczne srebrne, dolna złota. Na hełmie pokrytym czarno-złotymi labrami, klejnot w postaci wyrastającego złotego lewa milczącego, trzymającego pomiędzy wyciągniętymi łapami czarną litere H. Pod tarczą na wstędze motto HONOR AEQUAKITAS ANIMUS VERITAS.

Genealogia

Najstarszy znany przodek to Jakob Helck urodzony dnia 03.01.1819 w Freckenfeld zawiera związek małżeński z Marią Anną Hummel ur. dn. 12.03.1810 w Freckenfeld. Ze związku tego na świat przychodzi jedyny syn Lorenz Helck urodzony dnia 19.03.1850 także w miejscowości Freckenfeld. Zawiera związek małżeński z Julianną Hammerschmidt urodzoną dnia 12.11.1847 in Schaidt. Pozostawiają po sobie trzech synów a mianowicie: Peter Helck urodzony w 18 74 roku, Michael Helck urodzony w 1876 roku oraz Konrad Helck urodzony dnia 03.09.1877 in Freckenfeld. Konrad zawiera związek małżeński z niejaką Marią Henkges urodzoną dnia17.10.1879 roku w Metz. Linię rodową zapewnia jedyny syn Alfred Helck (monter urządzeń ogrzewczych) urodzony dnia 23.12.1902 in Metz. który poślubia Marię Bochert urodzoną dnia 29.01.1903 w mieście Hanau. Tam też na świat przychodzi tójka dzieci a mianowicie Adolf Helck urodzony dnia 31.12.1922 w Hanau, dalej Paul Helck urodzony dnia 11.12.1926 także w Hanau oraz Marcel Helck urodzony dnia 02.10.1929 w Metz. Marcel Helc poślubia Margaretę Appel z Hanau. Ze związku tego przychodzi na świat trójka dzieci w tym Jens Helck. 

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Nowo ufundowany herb własny Helck został zarejestrowany pod numerem 150609 dla fundatora Jensa Helck pochodzącego z Hanau, kraju związkowego Hessen w Niemczech. Herb ten używany może być przez fundatora oraz wszystkich potomków w linii męskiej jak też żeńskiej tak długo jak będzie używane nazwisko Helck.

Autor

Brak danych