Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Eckert

Blazon

W niebieskiej tarczy, złota, wklęsła ostrość na opak, na której kowadło w bawach niebieskich. Z prawej, skośnie z krawędzi tarczy wyrastająca srebrna litera E. Z lewej, z lewa w skos, miecz srebrny ostrzem ku dołowi. Klejnot: z niebiesko złotej nałęczki, wyrasta niebieski lew trzymający w łapach złoty krzyż widlasty, pomiędzy którego ramionami sześcioramienna srebrna gwiazda. Labry: niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Rodzina Eckert wywodzi się z miejscowości Haczów w Ziemi Krośnieńskiej. Była to wieś królewska znana z rolnictwa i gospodarności mieszkających tam gospodarzy. Pośród nich już w 1548 roku pierwszy raz odnotowano rodzinę Eckertów. Najstarszym znanym i potwierdzonym przedstawicielem rodziny jest Karol Eckert, który wymieniany jest w księgach parafialnych pod datą 1875 roku. Urodzony dnia 30 października jako syn Franciszka i Katarzyny, w miejscowości Racice. W czasie emigracji do Niemiec poznał swoją małżonkę Mariannę Wawrzyniak , urodzoną 4 sierpnia 1877 roku. Związek małżeński zawarli dnia 31 stycznia 1899 roku. Ze związku tego na świat przyszło ośmioro dzieci.

Legenda herbowa

Herb rodziny Eckertów, to zbiór elementów, które ilustrują dzieje tej rodziny. Symbolika godła odnosi się do przekazów rodzinnych, w których idee i wartości związane z zasadami szlachetności i szlacheckości, przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Złota wklęsła, ostrość na opak , na której złożono kowadło, nawiązuje do kowalstwa i tradycji obróbki metalu, zajmujących się tą profesją przodków. Wyrastająca srebrna litera E, wskazuje na powolne powstawanie siły rodziny, dzięki pracy, uporowi i zaradności. Z lewej strony złożony miecz, swoją symboliką nawiązuje do odwagi, waleczności i męstwa członków tego rodu, zarówno w chwilach szczególnych jak i życiu codziennym. Wyrastający z nałęczki lew, trzymający w łapach złoty krzyż widłowy, pomiędzy którego ramionami sześcioramienna, srebrna gwiazda złożona, jest symbolem wiary przodków oraz dążenia do założonego celu. Znak ten został przejęty z pieczęci miejscowości Haczów. Gwiazda ta symbolizuje boską ideę, boskie oko, bóstwo, Mesjasza, anioła, boski ogień, światło niebiańskie, wróżbitę, nieskończoność, ideał, szczęśliwość, sukces, nadzieję, szczęście, wolność, czujność, czystość, zasługi, starość, nieśmiertelność, natchnienie, przeznaczenie. Sama postać lwa jest symbolem waleczności i czujności, oznacza również boską i ludzką naturę Chrystusa, które to cechy nie są obce członkom rodziny Eckert.

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Tadeusz Eckert z Legnicy, dokonał fundacji znaku rodowego rodziny Eckert, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 011019. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji.

Autor

Koncepcja - Kamil Wójcikowski przy uwagach Fundatora. Wykonanie - Kamil Wójcikowski.